تماس با ما : 32040055 -011 ایمیل : info@pouya.info

انواع ECU های در محصولات ایران خودرو

25 بهمن 1398

کنترل یونیت موتور بعنوان فرمانده و مرکز کنترل عمل کرده و با دریافت اطلاعات از سنسورها و طبق برنامه ریزی ک