تماس با ما : 32040055 -011 ایمیل : info@pouya.info

روش های بی کد و خام کردن ECU ایسیو

24 بهمن 1398

آموزش بی کد کردن ایسیو ‎

 

روش حذف ایموبلایزر و روش بی کد کردن ایسیو ECU های مختلف در این قسمت برای تعمیرکاران آورده شده است. آموزش بی کد کردن ایسیو زیمنس، آموزش بی کد کردن ایسو بوش، آموزش بی کد کردن ایسیو ولوو، آموزش بی کد کردن ایسیو اس ۲۰۰۰ برای خودروهای ایرانخودرو و سایپا از موارد اصلی جدول میباشد.

 

آموزش بی کد کردن ایسیو 

 

نوع خودرو نوع ایسیو موتور شماره ic ایپرام / فلش محل کد کلید نحوه خام کردن و بدون کد کردن
206 S2000-psa

Eeprom: 95080

Flash: am29f200bb

انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام.

206 S2000-pl4

Eeprom: 95160

Flash: داخل میکرو

انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام.

206 Valeo-j34

Eprom: 95160

Flash: داخل میکرو

انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده دو به دو جابجا شود)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام.

206 Bosch-7.4.4

Eeprom: 95160

Flash: Am29f400bb

انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

206 Bosch-7.4.5

Eeprom: 95320

Flash: داخل میکرو

انتهای خط 40 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

206 Valeo-j35

Eeprom: 95320

Flash: داخل میکرو

انتهای خط صفر برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده از ابتدا یک به یک جابجا شود) absd-badc

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

زانتیا Bosch-7.3

Eeprom: 24c02

Flash: Am29f400bb

توسط نرم افزار از داخل cph

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

زانتیا Bosch-5.2 Eeprom: 93c46 توسط نرم افزار از داخل cph

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

L90 زیمنس Eeprom+Flash: Am29f200bb توسط نرم افزار از داخل uch

نحوه بدون کد کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

2) در مدل های بالای 86 سیم پایه 58 از پشت سوکت ایسیو چیده شود.

ریو زیمنس Eeprom+Flash: Am29f200bb تا مدل 85 پنج رقم آخر شماره شاسی

نحوه بدون کد کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

2) اتصال پایه 5 به 6 سوکت کیت ایموبلایزر.

نحوه خام کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام.

2) پروگرام ic حافظه کیت ایموبلایزر به شماره 93lc46a با برنامه خام.

پراید پژو سمند زیمنس Eeprom+Flash: Am29f400bb توسط نرم افزار از داخل ایسیو موتور

نحوه بدون کد کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

2) اتصال پایه 6 به 69 از پشت مدار ایسیو.

3) جابجا کردن سیم پایه 31 با 32 از پشت سوکت ایسیو یا پایه 31 با 32 از داخل ایسیو.

نحوه خام کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام.

2) ریست کیت ایموبلایزر توسط دیاگ.

پراید والئو

Eeprom: 95160

Flash: داخل میکرو

-

نحوه بدون کد کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

2) اتصال پایه m2f3 به m2g1 از پشت سوکت

3) جابجا کردن سیم پایه m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو یا پایه های معادل از داخل ایسیو.

4) پروگرام میکرو با برنامه بدون کد توسط پروگرامر میکرو.

نحوه خام کردن: 1) پروگرام ic حافظه ایسیو موتور با برنامه خام.

2) پروگرام ic حافظه کیت ایموبلایزر به شماره 24c04 با برنامه خام.

3) توسط دو عدد کلید خام والئو با تاخیر 15 ثانیه موتور روشن شود.

پژو xu7 (موتور 1800) Bosch-7.4.4

Eeprom: 95160

Flash: Am299f400bb

-

نحوه بدون کد کردن: 1) پروگرام ic ایپرام با برنامه بدون کد. (بجای ic ایپرام 95160 از 95080 استفاده شود)

2) پروگرام ic فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

3) جابجا کردن سیم پایه cpk3 با m2f3 از پشت سوکت های ایسیو.

4) جابجا کردن سیم پایه های m1h3 با m1g3 از پشت سوکت ایسیو.

نحوه خام کردن: 1) پروگرام Ic ایپرام ایسیو موتور با برنامه خام.

2) پروگرام Ic فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

پژو TU5 Bosch-7.4.4

Eeprom: 95160

Flash: Am29f400bb

انتهای خط 590 برنامه ایپرام ایسیو موتور (کد مشاهده شده واقعی است)

نحوه بدون کد کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه بدون کد.

نحوه خام کردن: پروگرام ic ایپرام و فلش ایسیو موتور با برنامه خام.

 

 

افزودن دیدگاه
متن بالا را در زیر وارد کنید