آشنایی با دیاگ اندروید PMAX

دياگ اندروید PMAX دياگ پرتابل واي فاي بي سيم ميباشد

اين دستگاه نياز به کابلهاي رابط و سيم ندارد و براحتي بدون نياز به هيچ کابل و اتصالي خودروي شما را عيب يابي مي کند.

Contact Us