دستگاه شستشوی سوزن انژکتور 6 سیلندر

قابلیت ها ی دستگاه پر قدرت و باکیفیت شستشوی سوزن 6 سیلندر گروه فنی پویا خودرو

بررسی و مشاهده نشتی انژکتور

تست زاویه تزریق و نحوه پودرسازی انژکتورها 

تست حالت یکنواختی پاشش سوخت انژکتورها

دارای صفحه نمایش دیجیتال با سیستم کامپیوتری

شستشوی شیمیایی و رفع کامل رسوبات داخلی انژکتورهای مسدود

شستشوی انژکتورها توسط دستگاه Ultrasonic (امواج ماورای صـوتی)

مشاهده و مقایسه حجم پاشش سـوخت انژکتورها نسبت به یکدیگر

قابلیت تنظیم پارامترهای دور موتور، پهنای پالس، زمان پاشش و تعداد پاشش بـصورت دستی واتوماتیک (مقادیر استاندارد)

قابلیت شستشوی انژکتور به صورت معکوس

امکان تغییر سرعت پاشش در حین شستشو

تست نشتی انژکتورها

تست استپر موتور

Contact Us